Home / Genel / Birine Mülk Verme Sözleşmesi Örneği

Birine Mülk Verme Sözleşmesi Örneği

Bir taraftan, [………………Temlik Eden’in adi soyadi/ticaret unvani…………………] (Temlik Eden) ile diger taraftan [………………Temlik Alan’in adi soyadi/ticaret unvani…………………] (Temlik Alan) arasinda asagidaki sartlarla bir Temlik Sözlesmesi akdetmislerdir.

1. Konu

Temlik Eden, [………………temlik borçlusu mal Alicisi’nin adi soyadi/ticaret unvani…………………] ( Alici ) ile aralarinda aktedilmis […./…../……….] tarihli Satis Sözlesmesi çerçevesinde sattigi mal bedellerine iliskin […./……/……….] tarihli […………] Sira No.lu fatura konusu [……..rakam ve yazi ile miktar…………] YTL tutarindaki alacaginin tamamini, […………………….Temlik Eden-Temlik Alan arasindaki sözlesme ya da isin adi………………………….] dolayisiyla dogmus/ dogacak bütün borçlarinin teminatini teskil etmek üzere Borçlar Kanunu’nun 162. maddesi ve devami hükümleri geregince gayrikabili rücu olarak Temlik Alan’a devir ve temlik etmistir.

2. Temlik Eden’in Taahhütleri

Temlik Eden, isbu temlik sözlesmesinin imzalandigi tarihte Madde 1.’de belirtilen tutar kadar dogmus ve dogacak alacagi bulundugunu, alacagin varligina iliskin tüm belgeleri Temlik Alan’a ibraz edecegini ve bu alacaklarin daha önce hiçbir gerçek ve/veya tüzel kisiye devir ve temlik edilmedigini, Alici’nin Temlik Alan’a B.K.167 uyarinca takas dahil herhangi bir def’i öne sürmesi durumunda dahi borçtan sorumlu olacagini, Isbu Temlik Sözlesmesini Alici’ya ihbar ederek sözlesmenin kayitlarina islendiginin ve temlik edilen tutarlarin Temlik Alan’a ödenecegine dair bir teyit yazisi alarak Temlik Alan’a ibraz edecegini, Alici ile arasindaki temlik edilen alacaklarin kaynagini teskil eden sözlesmenin herhangi bir sebeple sona ermesi veya sözlesmenin uygulanmasini olumsuz yönde etkileyen bir vakanin gerçeklesmesi halinde bu hususlari derhal Temlik Alan’a bildirecegini,beyan, kabul ve taahhüt eder.

3. Temlik Alan’in Yetkileri

Temlik Alan, yapilan ödemelerin izlenmesi için gerekli her türlü belge, hesap ve kayitlari incelemeye ve Temlik edilen alacagi/alacaklari takibe, talep, tahsil ve ahzu kabza ve tahsil edilen bedelleri Temlik Eden’in kullandigi/kullanacagi hertürlü kredilerden dogan borçlarina mahsup etmeye yetkilidir. Temlik Alan, alacakla ilgili islemlerin yürütülmesi konusunda sorumlu olmadigi gibi, mütemerrid Temlik Borçlusu’nu kanunen takip zorunlulugunda degildir.
Taraflar isbu Temlik Sözlesmesi geregince yapilacak ödemelerin ifa yerinin ……………………………… olmasi konusunda mutabik kalmislardir.

4. Yetkili Mahkeme

Isbu Temlik Sözlesmesinden dogabilecek uyusmazliklari çözümlemeye [……….il ya da ilçe adi…………….] MahkemeherBelge.com ve Icra Daireleri yetkilidir.

5. Ihtar ve Ihbarlar

Taraflar arasindaki her türlü ihtar ve ihbarlar yazili olarak yapilacak ve taraflarin asagida imzalarinin altinda belirtilen adreslere bu ihtar ve ihbarlar ulastiginda usulüne uygun teblig gerçeklesecektir.

6. Damga Vergisi

Isbu sözlesmeden dogacak Damga Vergisi, Temlik Edenle ait olup, onun tarafindan ödenecek ve ödendigi hususu Temlik Alanla tevsik edilecektir.

Isbu Temlik Sözlesme taraflar arasinda […] nüsha olarak […./…../……….] tarihinde imzalanmistir.

TEMLIK EDEN TEMLIK ALAN

[……..adi soyadi/ ticaret unvani………..] [……..adi soyadi/ ticaret unvani………..]

Adres [:…………………………………….] Adres: [……………………………………….] Vergi No./ T.C. Kimlik No: [……………..] Vergi No./ T.C. Kimlik No: [……………….]

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.