Home / Genel / Bir Mal Ya Da Taşınmaz İçin Haciz Tutanağı Örneği

Bir Mal Ya Da Taşınmaz İçin Haciz Tutanağı Örneği

T.C.
……………………………..İcra Dairesi 
Dosya No :………………………………

H A C İ Z  T U T A N A Ğ I

Alacaklının ve varsa vekilinin veya ………………………………………………………………………
temsilcisinin adı ve soyadı : ………………………………………………………………………
Borçlunun ve varsa vekilinin veya ………………………………………………………………………
temsilcisinin adı ve soyadı : ………………………………………………………………………
Haczin hangi gün ve saatte ve nerede ………………………………………………………………………
ve kimin huzurunda yapıldığı : ………………………………………………………………………
Alacağın miktarı : ………………………………………………………………………
Haciz edilen mallar ve takdir edilen ………………………………………………………………………
kıymetler (*) : ………………………………………………………………………
Lira .                  Kuruş                   Adet           Cinsi .
………………… ……………………… ……………… ……………….. ……………………. …………
………………… ……………………… ……………… ……………….. ……………………. …………
………………… ……………………… ……………… ……………….. ……………………. …………
………………… ……………………… ……………… ……………….. ……………………. …………
………………… ……………………… ……………… ……………….. ……………………. …………
………………… ……………………… ……………… ……………….. ……………………. …………
………………… ……………………… ……………… ……………….. ……………………. …………
………………… ……………………… ……………… ……………….. ……………………. …………
TOPLAM
Kıymeti takdir eden bilirkişinin adı, soyadı, ………………………………………………………………………
mesleği ve adresi : ………………………………………………………………………
Bilirkişiye takdir edilen ücret miktarı : ………………………………………………………………………
Yeni alacaklıların iştirak ve bu yüzden ………………………………………………………………………
ilâve suretiyle yapılan yeni hacizler : ………………………………………………………………………
Borçlunun ve üçüncü kişilerin iddiaları : ………………………………………………………………………
Yedieminin adı, soyadı ve yerleşim yerin- ………………………………………………………………………
deki adresi kendisine takdir edilen ücreti, ………………………………………………………………………
edilmemişse sebebi : ………………………………………………………………………
Haciz taşınmaza ilişkin ise cinsi, niteliği, ………………………………………………………………………
sınırları, kıymeti ve gerekli diğer hususlar : ……………………………………………………………………..
İcra Müdürü                                                   Alacaklı veya Vekili Borçlu veya Vekili Yediemin
Mühür ve İmza veya                                                            Temsilcisi veya Temsilcisi

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.