Home / Genel / Bilirkişi Ve Uzman Raporu İtiraz Dilekçesi

Bilirkişi Ve Uzman Raporu İtiraz Dilekçesi

………………….. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
Dosya No: 201../…. Esas
Bilirkişi Raporuna İtiraz
Eden (Davalı) : ……………………………… (TC No:………………)
Adres : ……………………………………….
Karşı Taraf : …………………. A.Ş.
Vekili : Av. ………………………………..
Adres : ………………………………………………………………
Konusu : …/…/201… tarihli Bilirkişi raporuna itirazımızdır.
Açıklamalar : 1-) Mahkemenizde görülmekte olan 201…/………. Esas sayı nolu dava konusunun bilirkişi marifetiyle incelenmesine ara karar verilmiştir.
2-) Bilirkişi “………… ……………………….” Raporunu …./…./201.. tarihinde mahkemeye vermiştir.
3-) Bilirkişi “…………………………………………….”ın raporu hiçbir araştırmaya dayanmayan, bilimsel verilerden uzak, hukuki gerekçelerle izah edilemeyecek kadar çelişkiler içeren alelacele yazılmış bir rapordur. Bu rapor birçok anlamda izaha muhtaç ve hukuki sakıncalar içermektedir. Dolayısıyla bu bilirkişi raporunu kabul etmiyor, red ediyoruz.
4-) Mahkemeden dava konusunun yeniden başka bir bilirkişi marifetiyle incelenmesi talep ediyoruz. Bu talebimize ilişkin her türlü harç ve masrafı bilahare mahkeme veznesine yatıracağım.
Son İstek : Arz ve izah olunan sebeplerden ötürü;
1. …../…/201.. tarihli Bilirkişi raporunun REDDİNE,

 

2. Yeniden başka bir Bilirkişinin TAYİNİNE, dair karar verilmesini saygıyla dilerim.
tarih / imza

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.