Home / Genel / Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ’NE ÖRNEK OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………… ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No: …./…

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDEN

(DAVALI)

ADRESİ                                                       …………………

KARŞI TARAF (DAVACI)                   …………………

ADRESİ                                                       …………………

KONUSU                                                    : …/…/….. tarihli bilirkişi raporuna karşı itirazlarımdır.

İTİRAZ SEBEBLERİ                                  :

1)………………….

2)………………………………….

SONUÇ VE İSTEK                                  : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü, bilirkişi raporuna itirazlarımının kabulünü ve yeni bilirkişi tayin edilmesini saygılarımla dilerim.

Davalı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Çözümü özel bilgi ve tekniğe bağlı konuda, hakim bilirkişinin görüş ve düşüncesini almaya karar verir (HUMK. m: 275).
  • Bilgisine başvurulacak konuyu bilmeksizin sanatını yürütmesi imkansız olan ve sanatını açıkça yürüten kimseler, o konu hakkında bilirkişiliği kabul etmek zorundadırlar (HUMK. m: 278).
  • Bilirkişi, iki taraf uyuşamazlarsa tahkikat hakimi tarafından seçilir 3’ten çok bilirkişi seçilemez (HUMK. m: 276).
  • Taraflar, bilirkişinin seçildiğini öğrendikleri günden itibaren 3 gün içinde, hakimler için belirlenen sebeplere dayanarak red edebilirler (HUMK m: 277, 28, 29).
  • İddiasını bilirkişi görüşüyle ispat edecek olan tarafın, bilirkişinin hang hususta isticvap olunacağını bildirmesi lazımdır (HUMK. m: 241).
  • Bilirkişiler, hâkim tarafından belirlenen süre içinde aralarındı görüştükten sonra, görüşlerini ve oylarının dayandığı gerekçeyi, anlaşmazlıl halinde karşı oy sebebini, düzenlendiği tarihi, bilirkişilerin imzalarını ve ik tarafın adlarını kapsayan bir rapor yazarlar (HUMK. m: 281).
  • Her iki taraf da, “Bilirkişi Raporu“nda gördükleri eksik ve belirsi; kalan hususlar hakkında bilirkişiden açıklama istenmesini hakimden talep edebilirler. Bu konudaki istek, raporun kendilerine tebliğinden itibaren : hafta içinde yazılı olarak yapılabilir (HUMK. m: 283).

 

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.