Home / Genel / Bakıma Muhtaç Kişiler İçin Yaşam Boyu Bakım Sözleşmesi

Bakıma Muhtaç Kişiler İçin Yaşam Boyu Bakım Sözleşmesi

(Medeni K.m.478;Borçlar K.m.515;Noterlik K.m.89)

…………..Yılı,…………………….Ayının,………………..,………../………../…………….

Aşağıda mühür ve imzası bulunan…………………….Noteri…………………dairemde çalışırken yanıma gelen ve gösterdiği……………………. nüfus dairesinden verilmiş……/…./…….. tarih ve ……………..numaralı nüfus cüzdanına göre …………………….ili, …………………..ilçesi, ……………………Köyü/Mahallesi’nde …………………. numaralı evde yazılı…………………. oğlu/kızı …./………/….. tarihinde ……………..’dan doğma ve halen …………………….ili, …………………..ilçesi, ……………………Köyü/Mahallesi’nde …………………. numarada oturan okur yazar ………………..ile, gösterdiği nüfus dairesinden verilmiş ……………………. nüfus dairesinden verilmiş……/…./…….. tarih ve ……………..numaralı nüfus cüzdanına göre …………………….ili, …………………..ilçesi, ……………………Köyü/Mahallesi’nde …………………. numaralı evde yazılı …………………. oğlu/kızı …./………/….. tarihinde ……………..’dan doğma ve halen …………………….ili, …………………..ilçesi, ……………………Köyü/Mahallesi’nde …………………. numarada oturan okur yazar…………………………. bana başvurarak ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılmasını istediler. Her ikisinde ölünceye kadar sözleşme işlemini yapma yeteneklerinin varolduğu gördüm. Yanlarında tanık olarak gelenlerden gösterdikleri nüfus cüzdanlarından, ……… ……………………. nüfus dairesinden verilmiş……/…./…….. tarih ve ……………..numaralı nüfus cüzdanına göre …………………….ili, …………………..ilçesi, ……………………Köyü/Mahallesi’nde …………………. numaralı evde yazılı …………………. oğlu/kızı …./………/….. tarihinde ……………..’dan doğma ve halen …………………….ili, …………………..ilçesi, ……………………Köyü/Mahallesi’nde …………………. numarada oturan okur yazar ve yine … ……………………. nüfus dairesinden verilmiş……/…./…….. tarih ve ……………..numaralı nüfus cüzdanına göre …………………….ili, …………………..ilçesi, ……………………Köyü/Mahallesi’nde …………………. numaralı evde yazılı …………………. oğlu/kızı …./………/….. tarihinde ……………..’dan doğma ve halen …………………….ili, …………………..ilçesi, ……………………Köyü/Mahallesi’nde …………………. numarada oturan okur yazar…………………… nın tanıklığa engel bir hallerinin olmadığını gördüm.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmak isteyenlerden bakılacak…………………., şu suretle söze başladı: ‘’Maliki bulunduğum ……………………………..taşınmaz mallarımla,…………………..dan oluşan taşınır mallarımı ölünceye kadar bakma kaydıyla ……………..’ya temlik ettim’’ diye sözünü bitirdi.

Diğer taraf(Bakacak)……………………….söze başladı:’’Bende bakılacak kimse olan……………………………ya ölünceye kadar bakıp gözetmeyi kabul ediyorum……………’’ diye sözlerini bitirdi.

Sözleşme, okunmak üzere kendilerine verildi. Ayrı ayrı okudular. Sonra imza edildi. …….Yılı,…………………Ayının,……………..Günü,…………/………../……….

Bakılacak Bakacak Noter

Yazılan ölünceye kadar bakma sözleşmesini okuduk. Son isteklerimizi tamamen kapsadığını noter önünde ve aşağıda adları ve kimlikleri yazılı tanıklara bildiririz. …….Yılı, ………………Ayının,……………..Günü,…………/………../……….

Bakılacak(Temlik eden) Bakacak(Bakım borçlusu)

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, okunmak üzere bakılacak ……………………ile bakacak……………….. ya ayrı ayrı verildi. Sözleşmeyi herbiri ayrı ayrı önümüzde okuduktan sonra her ikisi birden bize son isteklerine uygun olduğunu bildirdiklerini ve kendilerini bu işi yapmaya yeterli gördüğümüzü bildiririz. …..Yılı,…………Ayının,…………Günü,………/……./…….

Tanık Tanık
(İmza) (İmza)

Yazılan ölünceye kadar bakma sözleşmesini temlik eden(Bakılacak)……………………….., diğer taraf ………………………., tanık………………………., tanık……………………………….. ve ben noter tarafından imzalandı. ………………Yılı,…………Ayının,…………Günü,………/……./…….

(Temlik eden)Bakılacak (Diğer taraf)Bakacak

Tanık TanıkNoter

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.