Home / Soybağı / Babalık Davası Dilekçesi

Babalık Davası Dilekçesi

BABALIK DAVASINA UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                            : ……………………..

ADRESİ                             : ……………………..

DAVALI                            : ……………………..

ADRESİ                             :    …………………..

KONUSU                           :    Babalığın hükmen tayini ve tazminat talebimden ibarettir.

İZAHI                                :    1) Davalı ………………….. ; “Seninle evleneceğim” diyerek, evlenmeyi vaad etmiş, böylelikle beni kandırarak evlilik harici cinsel ilişkide bulunmuştur. Bu birleşmemizden de …………..  isimli bir çocuğumuz olmuştur. Davalı, …………. ismindeki kızımızın babasıdır. Gerçek bu olduğu halde, çocuğumuzun babası olduğunu kabul etmediği için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 301 ve sair Hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kayıtları, DNA testi, şahit beyanları ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ                :    10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden dolayı yargılama yapılarak; Kızım …….. ‘nin babası olarak, davalının babalığına karar verilmesini, ……. — TL maddi ve ……………….. — TL manevi tazminat ile kızımız…… için ayda……………… — TL nafakanın davalıdan alınmasına, Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

NÜFUS KAYDI

HATIRLATMA!

  • Dava, taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri Mahkemesinde açılır (MK. m: 283).
  • Davacı ana ve çocuğun Türkiye’de ikametgahı yoksa ve davalı da yabancı memlekette oturuyorsa; dava, davalı babanın Türkiye’de nüfusta kayıtlı olduğu yer Mahkemesi’nde açılır.
  • Bu davada; ana ve çocuk lehine tazminat ve nafaka da talep edilebilir.
  • Davayı anne açar.
  • Çocuğun da dava açma hakkı vardır.
  • Dava, babaya veya mirasçılarına karşı açılır.
  • Davanın, çocuk doğmadan önce veya doğduğundan itibaren 1 yıl içinde açılması gerekir (MK. m: 303).

About Dilekceshop

Check Also

Evlat Edinme Dilekçesi

EVLAT EDİNME KARARI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ASLİYE HUKUK …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.