Home / Boşanma / Ayrılık Talebi Dilekçesi

Ayrılık Talebi Dilekçesi

AYRILIK TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI

ADRESİ

DAVALI

ADRESİ

KONUSU                          : Ayrılık kararı verilmesi talebimden ibarettir.

İZAHI                               :

1) Davalı eşimle ../.. /…. günü evlendik. Bu evlilikten olma………. doğumlu …. adında bir çocuğumuz vardır.

2) Davalı eşimin ortada hiç bir haklı sebeb yokken beni dövmesi, aramızda şiddetli geçimsizliğe sebep olması, mutlu aile yuvamızı yaşanmaz hale getirmiştir. Ancak, bu durumun pek uzun sürmeyeceğini, tekrar mutlu günlerimize döneceğimizi ümit etmekteyim.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 170 ve sair HUKUKİ mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, şahit beyanları ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

  • Ayrılığımıza,
  • Çocuğumuzun velayetinin bana bırakılmasına,
  • Yargılama giderlerinin de davalıya yükletilmesine, karar

verilmesini saygıyla dilerim.

NÜFUS KAYDI:

Davacı 

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturduklan yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır (MK. m: 168).
  • Ayrılık Davasında, boşanmaya karar verilemez.
  • Ayrılığa, 1 yıldan 3 yıla kadar bir süre için karar verilir. Konulan süre içinde barışmamışlarsa, herbiri boşanma isteminde bulunabilir (MK. m: 171).
  • Dava, boşanma için açılmış olmasına rağmen, tarafların barışmaları imkanı varsa, ayrılığa karar verilebilir (MK. m: 170).

About Dilekceshop

Check Also

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

AYRILIK SÜRESİNDE BARIŞAMAYANLARIN BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.