Home / Genel / Ayıplı Mal, Hatalı Fatura İçin İtiraz Dilekçesi

Ayıplı Mal, Hatalı Fatura İçin İtiraz Dilekçesi

İHTARNAME
İhtar Edilen
Muhatap :…………………………………
………………………………………… ….…..- İstanbul
Keşideci :…………………..
……………………………………………
Zeytinburnu- İstanbul
İhtarın Tarihi : / /201…
İhtarın Konusu :Talep edilmediği halde tarife değişikliği yapılması, buna göre fazladan fatura tahakkuku yapılması ve yine talep olunmadığı halde “01 Nisan 212 tarihinden itibaren, ……………… 00GB’den 00GB’ye” yükseltilmesi, tarifeye geçişe zorlama ile ayıplı hizmet verilmesinin İHTAR’ıdır.
Açıklamalar :
1-)………….. “10000000 Hizmet/ Hesap No”lu “……………., 0Mbps” internet abonesiyim.
2-)Aylık ortalama faturalarım …………-TL olarak gelmekteydi. Ancak “00/00/2012” tarihinde tarafıma gelen yazınızda “00 …………. 2012 – 00 …………. 2012 tarihleri arasında ………..00 GB’den 00 GB’ye yükseltilmiş ve aylık 00.-TL” tarifeyle kullanmakta olduğum tarifenin güncelleştirileceği belirtilmektedir. Hâlbuki tarafımdan böyle bir talep olmadığı gibi halen kullanmakta olduğum tarifeyi de değiştirmeyi düşünmemekteyim.
3-)Tarafıma “Son ödeme ………………………..” tarihli olarak tahakkuk edilen faturada tarifem “…………………” olarak değiştirilmiş ve “00,00.-TL” ücret tahakkuk ettirilmiştir.
4-)Bilinmelidir ki; abonenin bilgisi, rızası ve onayı alınmadan yapılan her işlem hukuken batıldır. Bu bağlamda tek taraflı olarak yaptığınız tarife değişikliğini ve ücretlendirmeyi hiçbir hal ve şartta onaylamıyor ve kabul etmiyorum. Bundan ötürü doğabilecek hukuki sorumluluklarından mesuliyeti ve sorumluluğu kabul etmiyorum. Üstelik,
5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Elektronik Haberleşmede Tüketici Hakları Yönetmeliği ve genel hükümlerden önce bakılması öncelik kabul edilen 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan haklarımız saklıdır.
5-)İzah ettiğimiz üzere;
5.1. Önceki Tarife Paketimin aynen devamını,
5.2. Fazladan alınmış olan “……… .-TL”nin tarafıma iadesini,
5.3. Bundan böyle tarafınızca rızam, bilgim ve onayım alınmadan yapılacak her tür değişikliğin tarafımca kabul edilmeyeceğini ve hukuki sorumluluğun tarafınıza ait olacağını belirterek
Tek yanlı eylemlerinizden ötürü …………………. A.Ş’yi,
5.4. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurulu Başkanlığı’na,
5.5. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne,
Ayrıca maddi ve manevi tazminat haklarımızda saklı tutarak, ilgili mahkemeye müracaatla Aleyhinize davalar ikame olunacağını ve icra takibat yapılacağını, bu uğurda sarf olunmuş ve olunacak mahkeme ve icra masrafları ile tutulacak avukat için takdir ve tespit olunacak ücreti vekâletinde keza şahsınıza ait ve raci olacağını ihbar ve ihtar ederim.
Keşide Eden

 

(Ad, Soyad ve İmza)

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.