Home / Genel / Asliye Hukuk Hakimliğine Karşı Dava Dilekçesi

Asliye Hukuk Hakimliğine Karşı Dava Dilekçesi

MUKABİL (KARŞI, KARŞILIK) DAVA (MÜTEKABİL DAVA) DİLEKÇESİ

…………  ASLİYE .. ’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No: …. /..

CEVAP VEREN (DAVALI)

VE MUKABİL DAVACI

ADRESİ                                                                                                      :………………………………..

KARŞI TARAF (DAVACI VE MUKABİL DAVALI)                 : ………………………………..

ADRESİ                                                                                                      : ……………………………….

KONUSU                                                                                                   : Davacının boşanma isteminin reddi ile benim davacı olarak boşanma istemimin kabulüne ve boşanmamıza karar verilmesi dileğidir.

İZAHI                                                                                                          :

A) CEVAPLARIM:

1) Davacı eşim “Boşanma Davası” açmıştır. Ortada bir geçimsizlik vardır, ancak buna sebep ben değil, davacı eşimdir.

2) Kusurlu olan taraf “Boşanma Davası” açamaz. Bu nedenle, davacı eşimin açtığı “Boşanma Davası“nın reddi ile yargılama giderlerinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla dilerim.

 1. B) MUKABİL DAVAM:
 • Mukabil davalı eşim, yaklaşık bir yıldan beri çeşitli sebepleri bahane ederek tartışma çıkarmakta ve bana hakaret etmektedir.
 • Onun bu tutum ve davranışları yüzünden müşterek hayatımız çekilmez hale gelmiştir. Ben de boşanmamızın zorunlu olduğuna inandığımdan işbu “Mukabil Dava“yı açıyorum.

HUKUKÎ SEBEBLER                                       : MK. m: 166 ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ                                         : Evlilik kaydı, şahit beyanları ve sair nedenlerden ötürü;

 • Haksız ve dayanaksız olan davanın reddine,
 • Mukabil davamın kabulüyle boşanmamıza,
 • Yargılama giderlerinin de karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla dilerim.

Cevap Veren (Davalı) ve Mukabil Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

 • Mukabil dava; davalının karşı bir iddiada bulunmasıdır. Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren, cevap süresi içinde, cevap lâyihası ile birlikte açılır (HUMK.m: 195,202/1,203).
 • Cevap lâyihası verildikten sonra açılırsa, davacı, davanın kabule değer olmadığı itirazında bulunabilir (HUMK.m: 187/8).
 • Karşı taraf (Davacı),”Mukabil Dava“ya 10 gün içinde cevap verebilir, fakat Mukabil Davaya karşı “Mukabil Dava” açamaz (HUMK.m: 208).
 • Davalar ayrı mahkemelerde açılmış ise, “Bağlantı Sebebiyle Birleştirme Talebi“, ikinci davanın açıldığı mahkeme önünde “İlk İtiraz” olarak ileri sürülebilir (HUMK. m: 45/2).
 • Bu konudaki istek, dilekçe ile veya duruşmada sözlü olarak da yapılabilir (HUMK. m: 48).

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.