Home / Genel / Araç Alım Vekalet Örneği

Araç Alım Vekalet Örneği

VEKALETİ VEREN KAYITLI OLDUĞU YER
Soyadı :………………………… İl :……………………
Adı :………………………… İlçe :……………………
Baba adı :………………………… Mah/Köy :……………………
Anne Adı :………………………… Hane-Cilt-Sayfa No :
Doğum Yeri:………………………… CÜZDANI VEREN MAKAM
Doğum Tarihi:…./…./…. Nüfus İdaresi:…………………….
Medeni Hali:………………………… Tarihi:……./……../……..
Dini :………………………… Cüzdan No:…………………….

ADRES : …………………………………………………………………………………………..

Adıma hareketle, bilumum nakil vasıtaları satın almağa, taşıt alım vergi beyannamelerimi tanzim ve imzaya sahibi bulunduğum veya bulunacağım, miras yolu ile intikal etmiş veya edecek, bilumum nakil vasıtalarını satmağa, alım ve satımlarda peşin veya mülkiyeti muhafaza kaydı ile senetleri imzaya, borçlanmağa, borçlanmayı kabule, bono bedellerini tediyeye ve tahsile, icabında muvafakatler vermeğe, fesih ve ibralar imzaya, gümrükten dahi nakil vasıtalarını çekmeğe, satmağa, bilumum plaka, temiz kağıdı almağa, trafikde tescil muamelelerini ifaya, ruhsatlar istihsale, sigorta ettirmeğe, hasar vesair namlar altındaki bedelleri tahsile, ahzu kabza, yurtdışına çıkartmağa tekrar yurda sokmağa, bu vekaletnamede yazılı yetkilerin tamamı veya bir kısmı ile başkalarının da tevkil, teşrik ve azle,mezun ve yetkili olmak üzere…………………………………………….. vekil tayin ettim.

…/…/….

VEKALETİ VEREN: …………………………………………………

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.