Home / Genel / Anlaşmalı Boşanma İçin Dava Dilekçe Örneği

Anlaşmalı Boşanma İçin Dava Dilekçe Örneği

……. MAHKEMESi HAKİMLİĞİ’NE

…/…/….

DAVACI                      :

VEKİLİ                        :

 

DAVALI                       :

 

KONU                         : Evlilik  Birliğinin  Temelinden  Sarsılması  Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkilim  …………. ile davalı …………….. evli olup,

evlilik kayıtları …… İli, ….. İlçesi, ……….. Mahallesi, …/… Cilt, …. Sayfa, …. Kütük Sıra No.dadır. 

Tarafların bu evliliklerinden ……..  isimli …. adet çocukları mevcuttur.

2- Tarafların fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında geçimsizlik baş göstermiştir.

3- Taraflar iyiniyetle anlayış ve sabır göstererek uyuşmazlıkları gidermeye çalışmışlarsa da bunda başarılı olamamışlar ve her geçen gün birbirlerinden daha da uzaklaşmışlardır.

4- Taraflar arasında baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirmiştir. Tarafların tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir. Davalı eş de aynı düşüncededir. Taraflar aralarında ekte sunulan …./…./….. tarihli protokol düzenleyerek boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hakkında anlaşma yapmış bulunmaktadırlar.

HUKUKİ SEBEPLER    : MK166/3, HMK ve sair mevzuat.

DELİLLER                   : Nüfus Kayıtları, Tanık, Protokol ve sair deliller.

TALEP SONUCU          :  evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmadığından ve davalı taraf da boşanmayı kabul ettiğinden ../…./…. tarihli protokol de göz önünde bulundurularak tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederim.

EK: protokol aslı

 

Av.

…./…/…

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.