Home / Boşanma / Anlaşarak / Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşarak / Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

ANLAŞARAK / ANLAŞMALI BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI

ADRESİ

DAVALI

ADRESİ

KONUSU                          : Anlaşmalı boşanma talebimizdir.

İZAHI                               : 1) Davalı ile … yıldan beri evliyiz. Bu evlilikten olma; …. doğumlu ……….. , …….  doğumlu ………………  ve ……. doğumlu…………….. isimli 3 çocuğumuz vardır. Evlendiğimizden beri var olan karakter uyumsuzluğu, 3 çocuğumuz olmasına ve evlendiğimizden bu yana……….. yıl geçmesine rağmen bir türlü giderilememiştir.

  • Çocuklarımızın ve kendimizin menfaatlerini düşünerek boşanmaya karar verdik. Davalı eşim de boşanmayı kabul etmektedir.
  • Boşanmamızın doğuracağı mali sonuçları ve çocuklarımızın durumlarını belirtir bir anlaşma hazırladık. Bunu ekte sunuyoruz.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m; 166 / 3 ve sair HUKUKİ mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, Anlaşma ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

  • Boşanmamıza,
  • Ekte sunduğumuz anlaşma gereği çocuklarımızın velayetle­rinin davalıya verilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Eki: Anlaşma

NÜFUS KAYDI:…………………

./../…

Davacı

(Ad, soyad, imza)

ANLAŞMA

Bir tarafta…………… ile diğer tarafta……… , “Anlaşmalı Boşanma” taleplerine ek olarak işbu anlaşmayı birlikte düzenleyip imzalamışlardır. Halen kiracı olarak ikamet ettiğimiz dairede….. ikamet etmeye devam edecek ve dairede bulunan ev eşları O’nun olacaktır. …….. , sadece kendi şahsi eşyalarını alacaktır. Bu evlilikten olma kızımız……………. in velayeti annesi ………. ‘da kalacaktır. Babası …………. kızımızı milli bayram günleri ve dini bayramların 2 ve 3’üncü günleri yanına alacaktır. Bu günlerin dışında kızımızla görüşmek istediği takdirde, annesi ……  ‘a bir gün önceden telefonla haber verip isteğini bildirecektir. ……. , kızı ………….. ‘ın eğitimi ve bakım giderleri için her ay ………… — TL. (………….. lira) verecektir. Bu meblağ, her yıl çocuğun ihtiyaçlarına ve babasının gelir durumuna göre artırılacaktır. ….. , boşanmadan sonra kendi “kızlık soyadını” kullanacaktır.

(Ad, soyad, imza)                                (Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturduklan yer Mahkemesinde açılır (MK. m: 168).
  • Davanın şartları şunlardır:
  1. Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır,
  2. Eşler birlikte dava açmalı veya birinin açtığı davayı diğeri kabul etmiş olmalıdır.
  3. Taraflar bizzat mahkemede bulunmalıdır.

About Dilekceshop

Check Also

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

AYRILIK SÜRESİNDE BARIŞAMAYANLARIN BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.