Home / Genel / Anayasaya Aykırılıktan İtiraz Dilekçesi

Anayasaya Aykırılıktan İtiraz Dilekçesi

ANAYASAYA AYKIRILIK OLUŞAN İTİRAZ DİLEKÇESİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.

………….. ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No: …./…

ANAYASAYA AYKIRILIK DEFİNDE BULUNAN (DAVALI)

ADRESİ

KARŞI TARAF (DAVACI)

ADRESİ

KONUSU                                                 : Kanununun ….’inci maddesinin Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi talebimdir.

İZAHI                                                        :

1) Mahkemenizde görüllmekte olan davada, …………  Kanununun ….’inci maddesinin uygulanması söz konusu olmuştur.

Adı geçen kanun maddesi Anayasa’ya aykırıdır. Çünkü: …………………………

Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü, …………………….

Kanununun ….’inci maddesinin Anayasa’ya aykırılığının Anayasa Mahkemesi tarafından incelenerek, iptali halinde bu hükmün dava­mıza uygulanması imkânsız hale gelecektir.

SONUÇ VE İSTEK                              : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü, Anayasa’ya Aykırılık İtirazımızın kabul buyurularak, konunun Anayasa’nın 152’nci maddesine göre Anayasa

Mahkemesi’ne götürülmesini saygılarımla dilerim.

Davalı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

Kişiler, mahkeme önünde görülmekte olan bir dava sırasında ken­dilerine uygulanacak olan kanunun/kanun maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürebilirler (AY. m: 152).

Dilekçe, davayı gören mahkemeye verilir.

About admin

Check Also

ÖSYM Sınav Sonucu İtiraz dilekçe örneği

Binlerce öğrenci her sınav sonrasında yüksek beklerken, sınav sonuçları açıklandığında bir darbe yiyorlar ve doğru …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.