Home / Boşanma / Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                            :    ……………………………

ADRESİ                             :    ……………………………

DAVALI                            :    ……………………………

ADRESİ                             ;    ……………………………

KONUSU                           ; Akıl hastalığı sebebiyle boşanma talebim­den ibarettir.

İZAHI                                      :

1) Davalı eşimle……… yıldır evliyiz. Bu evli­likten olma; …. doğumlu ,               doğumlu               ve        doğumlu …….. isimli 3 çocuğumuz vardır.

Eşim bundan bir süre önce akıl hastalığına yakalanmış ve tedavisi için bütün imkanları kullanmama, çeşitli doktorlara götürmeme ve bir süre de hastanede yatırmama rağmen bir türlü şifa bulamamıştır.

Eşime, doktorlar tarafından “…………… ” teşhisi konulmuş ve iyileşemeyeceği belirtilmiştir. Bu konuda alınmış raporlar vardır.

Davacının hastalığı müşterek hayatımızı çekilmez duruma getirmiştir. Ayrıca eşimin bu hali, çocuklarımızın bedenî ve fikri durumları için de tehlike arzetmektedir.

Eşimin vasisi ………………. ‘dür. O da bizim evimizde ikamet etmektedir.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 165 vesair Hakuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, doktor raporu, şahit beyanları ve sair kanuni deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukanda arz ve izah ettiğim sebebler karşı­sında yargılama yapılarak;

  • Boşanmamıza,
  • Küçük çocuklarımız…….. , ……… ve ……………. ‘in velayetlerinin tarafıma verilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

NÜFUS KAYDI: ……………………………………

HATIRLATMA!

  • Dava, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesinde/ yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır (MK. m: 168).
  • Davalıyı, velisi veya vasisi temsil eder.
  • Dava açılmadan önce, davalıya vasi tayin ettirilmemişse; kendisine vasi tayin ettirilerek davaya devam edilir.
  • Dava, şartlan gerçekleşmiş olmak şartıyla, her zaman açılabilir.
  1. Hastalığın geçmesine imkan olmadığı Resmi Sağlık Kurulu Raporu ile belirlenmiş olmalıdır. Bilirkişi Raporu yeterli değildir.
  2. Müşterek hayat çekilmez hale gelmiş olmalıdır (MK. m: 165).

 

About Dilekceshop

Check Also

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

AYRILIK SÜRESİNDE BARIŞAMAYANLARIN BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.