Home / Velayet / Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumunda Tedbir Dilekçesi

Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumunda Tedbir Dilekçesi

AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMUNDA TADBİR ALINMASI İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                            :……………………………….

ADRESİ                             :……………………………….

DAVALI                            :……………………………….

ADRESİ                             :……………………………….

KONUSU                           :    Tedbir alınması talebimden ibarettir.

İZAHI                                :    1) Davalı eşim  her  akşam eve sarhoş gel­mekte, ortada haklı hiçbir sebep yokken beni ve müşterek evlilikten olan çocuklarımızı dövmekte, sin kaflı küfürler etmektedir. Bu ve benzeri olaylar devam ettiği için, davalı eşimin birlikte oturduğumuz konuttan uzaklaştırılmasını istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : 4320 s. Kanun ve sair HUKUKİ mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, doktor raporu, şahit beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü; davalı eşimin, birlikte oturduğumuz konuttan uzaklaştırıl­masına, tedbirlere aykırı davranması halinde cezalandırılacağının ihtar edilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

NÜFUS KAYDI……………………

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, yerleşim yeri Mahkemesi’nde açılır.
  • 01.1998 tarih ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’a göre; Medeni Kanun’da öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden birinin veya çocukların ya da aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını, kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi halinde, Hakimi kendiliğinden (re’sen) konunun niteliğini dikkate alarak uygun göreceği tedbirlere hükmeder.

About Dilekceshop

Check Also

Velayetin Geri Verilmesi Dilekçesi

VELAYETİN GERİ VERİLMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.