Home / Genel / Adli Yardım / Adli Müzaheret İstemi Dilekçesi

Adli Yardım / Adli Müzaheret İstemi Dilekçesi

ADLİ YARDIM / ADLİ MÜZÂAHERET İSTEMİ

………. ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

 

ADLİ MÜZAHERET TALEBİNDE

BULUNAN (DAVACI)                                                       :…………………………………

ADRESİ                                                                                   :………………………..

KONUSU                                                                                : Adli müzaheret talebimdir.

İZAHI                                                                                      : …………. adındaki şahıs, /……………… günü idaresindeki özel otomobiliyle bana çarparak, ayağımın kırılmasına ve bir ay çalışamama sebep oldu.

 • Trafik Kaza raporuna göre …… adındaki şahıs ../… kusurludur.
 •  hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacağım.

Ancak, ekte sunduğum Belediye ve Muhtarlık Belgelerinden anla­şılacağı üzere yargılama giderlerini ödeyecek maddi gücüm yoktur.

 • Muhterem Mahkemeniz ilgili yerlere yazıyla sorup durumumu ayrıntılı şekilde tesbit edebilir. Bu konuda gerekli işlemlerin kısa zamanda yapılmasını dilemekteyim.

HUKUKÎ SEBEBLER : HUMK. m: 465-472

SÜBUT SEBEBLERİ : Belediye ve Muhtarlık belgeleri, hastane raporu, trafik kaza raporu, şahit beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü adlî müzaheretten yararlanmama karar verilmesini saygıyla dilerim…/.. /….

Adlî Müzaheret Talebinde Bulunan (Davacı)

(Ad, soyad, imza)

EKLERİ:

 1. Belediye ve Muhtarlık Belgeleri
 2. Hastane Raporu
 3. Trafik Kaza Raporu

HATIRLATMA

 • Kendisi ile ailesini, geçimleri bakımından önemli derecede sıkıntıya sokmaksızın, gerekli yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödemekten aciz olan kimselerle Hayır Kurumları iddia ve savunmalannda veya icraya ve ihtiyatî tedbirlere müracaatlarında haklı olduklanna dair delil gösterirlerse, “Adli Yardım” sağlayabilirler (HUMK. m: 465).
 • Yabancıların adlî yardımdan yararlanabilmeleri “karşılıklılık esasına” bağlıdır.
 • Adli yardım, davanın açılacağı mahkemeden yazılı veya sözlü olarak istenir. Dilekçede davanın özeti ile sübut delilleri açıklanır. Ayrıca, Mahalli Belediye‘den veya İhtiyar Heyeti‘nden alınmış “Acizlik Belgesi” de eklenir (HUMK. m: 468).
 • Adli Yardım talebi üzerine mahkeme karar verir. Mahkemenin bu konuda vereceği karar kesindir, aleyhine hiçbir Kanun yoluna başvurulamaz (HUMK. m: 469).
 • Yargılamanın devamı sırasında da Adli Yardım istenebilir (HUMK. m:469).
 • Adli Yardım talebinin esasen gerçek olmadığı veya sebebin ortadan kalktığı mahkemece anlaşılırsa, Adli Yardımın kabulü hakkındaki karar kaldırılır (HUMK. m: 470).
 • Diğer tarafın mahkumiyeti (davayı kaybetmesi) halinde; Adli Yardım kararından dolayı alınamayan tüm masraflar, ilamın icrasında bununla mahkum olan taraftan herşeyden önce ve öncelikli olarak tahsil olunur (HUMK. m: 471).

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.