Home / Nüfus / Adın Değiştirilmesi İstemi Dilekçesi

Adın Değiştirilmesi İstemi Dilekçesi

ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ’NE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                            ………………………………

ADRESİ                             ………………………………

DAVALI                             : Nüfus Müdürlüğü.

KONUSU                            : Adımın değiştirilmesi talebimdir.

İZAHI                                 : 1) Adım “…………….. ” olması gerekirken, her nasılsa Nüfus Kütüğü’ne “…………… ” olarak yazılmıştır.

  • Adımın küçük düşürücü olması beni zor durumlarda bırakmaktadır. Bu sebeble, işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 27 ve sair Hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, şehit beyanları ve sair

Hukukî deliller

CEVAP SÜRESİ               : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebebler kar­şısında, ismimin …. olarak değiştirilmesine karar verilmesini

saygılarımla dilerim.

NÜFUS KAYDI:…………………….

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

Dava, davacının yerleşim yerinin bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

  • Davayı, reşid ise adını değiştirmek isteyen; reşid değilse veli veya vasisi açar.
  • Adının değiştirilmesini isteyenin, bu isteminde yararı ve haklı bir sebep olmalıdır.
  • Duruşmada Nüfus Müdürü ile Cumhuriyet Başsavcısı da bulunur.
  • Mahkeme’nin verdiği kararın “Hüküm” bölümü yerel bir gazete ile ilan edilir.
  • Kararı, Cumhuriyet Başsavcısı veya Nüfus Müdürü Temyiz edebilir.

About Dilekceshop

Check Also

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

GAİPLİK SEBEBİYLE EVLİLİĞİN FESHİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI  ADRESİ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.